Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 2:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

που εποικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, που ακρογωνιαία πέτρα είναι ο ίδιος ο Iησούς Xριστός·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 2

Θέα Προσ Εφεσιουσ 2:20 σε αυτό το πλαίσιο