Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 2:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο μέρη ένα, και γκρέμισε το μεσότοιχο του φραγμού,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 2

Θέα Προσ Εφεσιουσ 2:14 σε αυτό το πλαίσιο