Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 2:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ότι,εκείνο τον καιρό, ήσασταν χωρίς Xριστό, απαλλοτριωμένοι από την πολιτεία τού Iσραήλ, και ξένοι από τις διαθήκες τής υπόσχεσης, μη έχοντας ελπίδα, και ήσασταν στον κόσμο χωρίς Θεό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 2

Θέα Προσ Εφεσιουσ 2:12 σε αυτό το πλαίσιο