Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 2:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εσάς, που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, σας ζωοποίησε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 2

Θέα Προσ Εφεσιουσ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο