Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 1:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ώστε να φωτιστούν τα μάτια τού νου σας, στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα τής πρόσκλησής του, και ποιος ο πλούτος τής δόξας τής κληρονομιάς του στους αγίους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 1

Θέα Προσ Εφεσιουσ 1:18 σε αυτό το πλαίσιο