Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 1:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

δεν παύω να ευχαριστώ τον Θεό για σας, αναφέροντας εσάς στις προσευχές μου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 1

Θέα Προσ Εφεσιουσ 1:16 σε αυτό το πλαίσιο