Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στον οποίο και εσείς ελπίσατε, όταν ακούσατε τον λόγο τής αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας· στον οποίο και, καθώς πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα τής υπόσχεσης·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 1

Θέα Προσ Εφεσιουσ 1:13 σε αυτό το πλαίσιο