Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠAYΛOΣ, απόστολος του Iησού Xριστού, με το θέλημα του Θεού, προς τους αγίους που είναι στην Έφεσο, και πιστούς στον Iησού Xριστό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 1

Θέα Προσ Εφεσιουσ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο