Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 9:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι καθώς αυτά ήσαν έτσι κατασκευασμένα, στην πρώτη σκηνή μεν μπαίνουν μέσα πάντοτε οι ιερείς πουεκτελούν τις λατρείες·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 9

Θέα Προσ Εβραιουσ 9:6 σε αυτό το πλαίσιο