Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 9:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

η οποία είχε το χρυσό θυμιατήριο, και την κιβωτό τής διαθήκης, που από παντού, ήταν περικαλυμμένη με χρυσάφι, μέσα στην οποία ήταν η χρυσή στάμνα, που είχε το μάννα, και η ράβδος τού Aαρών, η οποία βλάστησε, και οι πλάκες τής διαθήκης·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 9

Θέα Προσ Εβραιουσ 9:4 σε αυτό το πλαίσιο