Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 9:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ούτε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 9

Θέα Προσ Εβραιουσ 9:25 σε αυτό το πλαίσιο