Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 9:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο Xριστός δεν μπήκε μέσα σε χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό,για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στον Θεό για χάρη μας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 9

Θέα Προσ Εβραιουσ 9:24 σε αυτό το πλαίσιο