Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 9:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ήταν, λοιπόν, ανάγκη οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται μ’ αυτά· όμως, αυτά τα επουράνια με θυσίες ανώτερες από ό,τι αυτές.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 9

Θέα Προσ Εβραιουσ 9:23 σε αυτό το πλαίσιο