Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 8:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tώρα, όμως, ο Xριστός έλαβε μία εξοχότερη υπηρεσία, καθόσον είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης, που νομοθετήθηκε με ανώτερες υποσχέσεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 8

Θέα Προσ Εβραιουσ 8:6 σε αυτό το πλαίσιο