Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 7:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

κατά τέτοιον μεγαλύτερο βαθμό ανώτερης διαθήκης εγγυητής έγινε ο Iησούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 7

Θέα Προσ Εβραιουσ 7:22 σε αυτό το πλαίσιο