Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 7:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στον οποίο ο Aβραάμ έδωσε και δέκατο από όλα τα λάφυρα· ο οποίος πρώτα μεν ερμηνεύεται ως βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα δε ως βασιλιάς τής Σαλήμ, που σημαίνει βασιλιάς ειρήνης·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 7

Θέα Προσ Εβραιουσ 7:2 σε αυτό το πλαίσιο