Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 6:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Για σας, όμως, αγαπητοί, αν και μιλάμε έτσι, είμαστε πεπεισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και αυτά που σχετίζονται με τη σωτηρία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 6

Θέα Προσ Εβραιουσ 6:9 σε αυτό το πλαίσιο