Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 5:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι κανένας δεν παίρνει αυτή την τιμή για τον εαυτό του, αλλά αυτός που καλείται από τον Θεό, όπως και ο Aαρών.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 5

Θέα Προσ Εβραιουσ 5:4 σε αυτό το πλαίσιο