Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 5:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, καθένας που τρέφεται με γάλα, είναι άπειρος του λόγου τής δικαιοσύνης· αφού είναι νήπιος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 5

Θέα Προσ Εβραιουσ 5:13 σε αυτό το πλαίσιο