Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με δοκίμασαν, και είδαν τα έργα μου, 40 χρόνια·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 3

Θέα Προσ Εβραιουσ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο