Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, το Πνεύμα το Άγιο λέει: «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 3

Θέα Προσ Εβραιουσ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο