Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

που ήταν πιστός σ’ αυτόν που τον κατέστησε, όπως και ο Mωυσής σε ολόκληρο τον οίκο του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 3

Θέα Προσ Εβραιουσ 3:2 σε αυτό το πλαίσιο