Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 3:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

γι’ αυτό, δυσαρεστήθηκα στη γενεά εκείνη, και είπα: Πάντοτε πλανιούνται μέσα στην καρδιά τους· και αυτοί δεν γνώρισαν τους δρόμους μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 3

Θέα Προσ Εβραιουσ 3:10 σε αυτό το πλαίσιο