Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 2:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, δεν υπέταξε σε αγγέλους τη μελλοντική οικουμένη, για την οποία μιλάμε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 2

Θέα Προσ Εβραιουσ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο