Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 2:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

λέγοντας: «Θα αναγγείλω το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, μέσα σε εκκλησία θα σε υμνήσω».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 2

Θέα Προσ Εβραιουσ 2:12 σε αυτό το πλαίσιο