Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 13:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ώστε, εμείς, παίρνοντας θάρρος, να λέμε: «O Kύριος είναι βοηθός μου, και δεν θα φοβηθώ, τι θα μου κάνει ένας άνθρωπος».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 13

Θέα Προσ Εβραιουσ 13:6 σε αυτό το πλαίσιο