Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 13:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

να μη ξεχνάτε τη φιλοξενία· επειδή, διαμέσου αυτής μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους, μη γνωρίζοντας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 13

Θέα Προσ Εβραιουσ 13:2 σε αυτό το πλαίσιο