Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 13:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα πείθεστε στους προεστώτες σας, και να υπακούτε· επειδή, αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως έχοντας να δώσουν λόγο· για να το κάνουν αυτό με χαρά, και χωρίς να στενάζουν· επειδή, αυτό δεν σας ωφελεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 13

Θέα Προσ Εβραιουσ 13:17 σε αυτό το πλαίσιο