Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 12:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

σε πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων, που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, και στον Θεό, που είναι ο κριτής όλων, και σε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 12

Θέα Προσ Εβραιουσ 12:23 σε αυτό το πλαίσιο