Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 12:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, δεν προσήλθατε σε ένα βουνό που ψηλαφείται και καίγεται με φωτιά, και σε ένα μαύρο σύννεφο και σκοτάδι και ανεμοστρόβιλο,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 12

Θέα Προσ Εβραιουσ 12:18 σε αυτό το πλαίσιο