Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 12:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

«Γι’ αυτό, ανορθώστε τα εξασθενημένα χέρια και τα παραλυμένα γόνατα».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 12

Θέα Προσ Εβραιουσ 12:12 σε αυτό το πλαίσιο