Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 12:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, εκείνοι μεν για λίγο καιρό μάς παιδαγωγούσαν, σύμφωνα με την αρέσκειά τους· ο Θεός, όμως, για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 12

Θέα Προσ Εβραιουσ 12:10 σε αυτό το πλαίσιο