Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 11:30 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mε πίστη έπεσαν τα τείχη τής Iεριχώ, αφού κυκλώθηκαν για επτά ημέρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 11

Θέα Προσ Εβραιουσ 11:30 σε αυτό το πλαίσιο