Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 11:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

κάνοντας τον συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί να τον σηκώσει και από τους νεκρούς· γι’ αυτό και τον πήρε πίσω, παραβολικά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 11

Θέα Προσ Εβραιουσ 11:19 σε αυτό το πλαίσιο