Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 11:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, και από έναν, μάλιστα νεκρωμένον, γεννήθηκαν σαν τα αστέρια τού ουρανού κατά το πλήθος, σαν την άμμο που είναι κοντά στην άκρη τής θάλασσας, η οποία δεν μπορεί να απαριθμηθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 11

Θέα Προσ Εβραιουσ 11:12 σε αυτό το πλαίσιο