Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 11:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

EINAI δε η πίστη, πεποίθηση γι’ αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 11

Θέα Προσ Εβραιουσ 11:1 σε αυτό το πλαίσιο