Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εβραιουσ 10:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mάλιστα, μας δίνει τη μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο· επειδή, αφού πρωτύτερα είπε:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εβραιουσ 10

Θέα Προσ Εβραιουσ 10:15 σε αυτό το πλαίσιο