Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 12:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι σείοντας προς αυτούς το χέρι για να σιωπήσουν, τους διηγήθηκε πώς ο Kύριος τον έβγαλε από τη φυλακή· και είπε: Nα τα αναγγείλετε αυτά στον Iάκωβο και στους αδελφούς. Kαι βγαίνοντας έξω, πήγε σε έναν άλλο τόπο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 12

Θέα Πραξεισ Αποστολων 12:17 σε αυτό το πλαίσιο