Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 9:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι καθώς ο Iησούς σηκώθηκε, τον ακολούθησε, και οι μαθητές του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 9

Θέα Κατα Ματθαιον 9:19 σε αυτό το πλαίσιο