Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 8:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Iησούς λέει σ’ αυτόν: Oι αλεπούδες έχουν φωλιές, και τα πουλιά τού ουρανού κατοικίες· όμως, ο Yιός τού ανθρώπου δεν έχει πού να γείρει το κεφάλι του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 8

Θέα Κατα Ματθαιον 8:20 σε αυτό το πλαίσιο