Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 8:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε από τον προφήτη Hσαΐα, λέγοντας: «Aυτός πήρε τις ασθένειές μας, και βάσταξε τις αρρώστιες μας».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 8

Θέα Κατα Ματθαιον 8:17 σε αυτό το πλαίσιο