Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 7:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aν, λοιπόν, εσείς, που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσομάλλον ο Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, θα δώσει αγαθά σ’ αυτούς που ζητούν απ’ αυτόν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 7

Θέα Κατα Ματθαιον 7:11 σε αυτό το πλαίσιο