Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 6:32 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεδομένου ότι, όλα αυτά τα ζητούν οι Eθνικοί· επειδή, ο ουράνιος Πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 6

Θέα Κατα Ματθαιον 6:32 σε αυτό το πλαίσιο