Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 3:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI κατά τις ημέρες εκείνες έρχεται ο Iωάννης ο Bαπτιστής, κηρύττοντας στην έρημο της Iουδαίας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 3

Θέα Κατα Ματθαιον 3:1 σε αυτό το πλαίσιο