Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 28:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι βγαίνοντας γρήγορα έξω από τον τάφο, με φόβο και μεγάλη χαρά,έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 28

Θέα Κατα Ματθαιον 28:8 σε αυτό το πλαίσιο