Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 28:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

δεν είναι εδώ· επειδή, αναστήθηκε, όπως το είχε πει· ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν τοποθετημένος ο Kύριος·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 28

Θέα Κατα Ματθαιον 28:6 σε αυτό το πλαίσιο