Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 28:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι έντεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό, όπου τους είχε παραγγείλει ο Iησούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 28

Θέα Κατα Ματθαιον 28:16 σε αυτό το πλαίσιο