Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 27:39 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όσοι διάβαιναν, τον βλασφημούσαν, κουνώντας τα κεφάλια τους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 27

Θέα Κατα Ματθαιον 27:39 σε αυτό το πλαίσιο