Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 26:41 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μη μπείτε μέσα σε πειρασμό· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι ανίσχυρη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 26

Θέα Κατα Ματθαιον 26:41 σε αυτό το πλαίσιο