Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 25:44 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, θα του απαντήσουν και αυτοί, λέγοντας: Kύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή ή σε φυλακή, και δεν σε υπηρετήσαμε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 25

Θέα Κατα Ματθαιον 25:44 σε αυτό το πλαίσιο